Orsaker till magkatarr

Magkatarr är ett samlingsnamn på olika besvär i maggropen. Magkatarr kan bero på många olika orsaker så som exempelvis att magen är irriterad av magsyra.


Orsaker till magkatarrFinns flera orsaker

Magkatarr kan bero på många olika orsaker. Oftast hittas ingen direkt orsak till magkatarr utan tillståndet beror på att magen tömmer sig oregelbundet eller att magsäcken inte kan spännas ut så mycket när du exempelvis äter stora portioner.

Magsår kan också orsaka magkatarr, så även cancer även fast det inte är lika vanligt.

Magkatarr kan också påverkas av stress, dåliga kostvanor, alkohol, rökning vissa starka livsmedel samt vissa läkemedel.

Magkatarr är ingen inflammation

Ordet magkatarr ersätts ibland med gastrit vilket betyder inflammation. Det krävs en utredning med gastroskop för att slå fast att det finns en inflammation i magen, alltså gastrit. Men symtom som tyder på magkatarr behöver inte vara orsakade av gastrit.

Magkatarr förväxlas också ibland med dyspepsi inom läkarvetenskapen vilket betyder ”dålig matsmältning” och är också en missvisande beskrivning. Magkatarr präglas nämligen inte av svårigheter att smälta maten. Däremot används dyspepsi som en beskrivande diagnos för en patient som har ont i mittendelen av magen under lång tid, så på så sätt är det passande.

Kronisk magkatarr orsakas av irritation

Kronisk magkatarr är ett allvarligare tillstånd än vanlig magkatarr som kan orsakas av en lättare irritation i magslemhinnan.

Kronisk magkatarr fastställs genom gastroskopi. Läkaren kan då se om det finns någon rodnad på slemhinnan i magen eller om den är tunn. Detta sjukdomstillstånd kallas för astrofisk gastrit (kronisk magkatarr).

Det som händer i magen när du har astrofisk gastrit är att magsäckens förmåga att producera saltsyra försämras. Denna inflammation i magsäcken beror ofta på en autoimmunitet, vilket betyder att kroppens egna immunförsvar angriper magsäcksslemhinnan. Som med alla autoimmuna sjukdomar vet man inte riktigt vad det beror på att kroppen beter sig på det viset.