Vanlig virusinfektion vid tidig ålder kan orsaka celiaki senare i livet

Barn med en specifik genetisk uppsättning löper större risk att utveckla celiaki senare i livet om de drabbas av en enterovirusinfektion vid tidig ålder. Det visar en ny studie från Østfold Hospital Trust och Institutet för Folkhälsa i Norge.


Celiaki, eller glutenintolerans, är en kronisk sjukdom som innebär att man inte tål proteinet gluten. Vanliga symtom är diarré, besvär i mag-tarmkanalen, trötthet, viktnedgång, ledvärk och illamående.  Diagnosen ställs av en läkare och baseras på en samlad bedömning utifrån en rad olika faktorer. Vid misstanke tas ett blodprov som visar halten av transglutaminasantikroppar. En förhöjd halt tyder på glutenintolerans.

Koppling mellan enterovirus och celiaki

Den nya studien pågick mellan 2001-2007 och omfattade 220 norska barn som bar på den genetiska uppsättningen HLA DQ2 och DQ8, en genuppsättning som majoriteten av celiakipatienterna bär på.

Forskarna samlade in avföring från barn mellan 3 – 36 månader gamla, innan de utvecklat transglutaminasantikroppar. Avföringen analyserades för att påvisa enterovirus. Blodprov togs vid 3, 6, 9 och 12 månaders ålder och sedan årligen ända fram tills 2016 för att påvisa antikroppar

Resultaten visade att 25 barn hade diagnostiserats med celiaki 10 år efter studien. Enterovirus påvisades i 370 av totalt 2135 avföringsprov, varav 73 barn hade minst ett positivt prov. Förekomsten av enterovirus i avföringen hos barn som inte utvecklat antikroppar än (84 av 429 (20%) prov) var vanligare än i kontrollgruppen (129 av 855 (15%) prov).

Vaccination mot celiaki

Den nya studien visar att det finns en koppling mellan en tidig enterovirusinfektion hos små barn med en specifik genuppsättning och utveckling av celiaki senare i livet.

Eftersom uppemot 40% av befolkningen bär på genuppsättningen HLA DQ2 och DQ8 är det viktigt att identifiera miljöfaktorerna som triggar celiaki.

– Om enterovirus är en triggande faktor, kan vaccination minska risken för att utveckla celiaki, säger Ketil Størdal, en av forskarna bakom studien.

Studien ”Enterovirus as trigger of coeliac disease: nested case-control study within prospective birth cohort” publicerades i den vetenskapliga tidskriften BMJ.