Magsårsbakterie påverkas av kolhydrater i magen

Vilken sorts kolhydrat du har i magen påverkar om magsårsbakterien orsakar magsår eller inte.


Helicobacter pylori

Varannan människa bär på bakterien Helicobacter pylori.

Många människor bär på magsårsbakterien Helicobacter pylori utan att drabbas av magsår. Varför det är så har tidigare varit en stor gåta. Men nu kan en studie från Sahlgrenska akademin i Göteborg ha löst gåtan.

Studien visar nämligen att vissa kolhydrater i magens slemhinna påverkar magsårsbakterien. Vilka kolhydrater vi har i magen beror bland annat på gener och blodgrupp.

Om man kan påverka detta själv genom vad man äter är fortfarande okänt. Dessutom vet man inte i vilken grad denna specifika kolhydrat påverkar bakterien.

Läs mer om forskningen på Vårdförbundet.