Behandla magsår

Hur du behandlas för ditt magsår beror på vad som orsakat såret. Magsår orsakat av en bakterie behandlas effektivt med antibiotika. Det finns också flera läkemedel som hjälper att minska syran i magen.


Magsårsmedicin

Om du har fått magsår på grund av magsårsbakterien H.pylori behandlas du med två olika typer av antibiotika i ungefär en vecka tillsammans med läkemedel som minskar saltsyra i magen.

Undvik vissa mediciner

Om du fått magsår på grund av att du använt ett särskilt läkemedel kan det räcka med att sluta ta dessa läkemedel för att magsåret ska läka. Prata med din läkare om hur du ska gå till väga.

Med ytterligare hjälp av läkemedel som minskar produktion av saltsyra i magen kan det ta mellan en till åtta veckor att läka.

Protonpumpshämmare eller antacid?

Protonpumpshämmare (PPI) är en kategori av läkemedel som minskar mängden saltsyra som produceras i magen. Vanliga exempel på PPI är omeprazol, lanzoprazol och pantoloc.

Antacida läkemedel neutraliserar syran som redan finns i magsäcken men påverkar inte mängden som produceras. Därför används de inte lika ofta för att behandla magsår.

Vid blödande magsår

Har det gått hål på magsäcken krävs operation för att laga hålet.

Efter behandling

Om du har behandlats med antibiotika för ett magsår bör du gå på kontroll för att se att magsåret läkt efter behandlingen. Har du haft magsår i magsäcken kontrolleras det med gastroskopi. Har du haft ett magsår i tolvfingertarmen kan det kontrolleras med avföringsprov eller med ett utandningsprov som mäter ett ämne som släpps av bakterien H.pylori.

Mature physician touching belly of teenager in interior. Focus on patient

Sök akutvård om

Om du kräks blod, har svart avföring eller får svåra smärtor i magen ska du genast ta kontakt med en akutmottagningen.

Dessa symptom beror oftast på blödande magsår, alltså att såret i magen har blivit så pass djupt att det blivit hål i magsäcksväggen vilket gör att magsäcksinnehållet kommer ut i bukhålan. Detta tillstånd är allvarligt och du måste snabbt få vård.