Träna hjärtat för en bättre maghälsa

Att träna hjärtat har visat sig vara en bidragande faktor för en hälsosam bakterieflora i magen, enligt ny forskning från Indiana University, USA.


Hur effektivt kroppen transporterar syre till vävnaderna är en bättre indikator för bakterieflorans hälsotillstånd än hur mycket kroppsfett vi har eller hur mycket daglig fysisk ansträngning vi utsätter oss för. Studiens resultat visar att konditionsträning ökar både mängden och variationen av bakteriearter i mag-tarmkanalen.

Så gick studien till

Det var sedan tidigare känt att det fanns en korrelation mellan konditionsträning och en förbättrad bakterieflora, men forskarna var osäkra om denna korrelation hade något med mängden kroppsfett eller daglig fysisk aktivitet att göra. Eftersom cancerbehandling har en negativ påverkan på hjärta och metabolisk hälsa, såsom försämrad kondition och ökat kroppsfett, omfattades studien av kvinnor som överlevt och behandlats för bröst cancer, minst ett år före studiens start.

Deltagarna utförde konditionsövningar med stigande intensitet. Därefter togs ett avföringsprov för att påvisa bakterier. Resultaten visade att de kvinnor som utförde övningarna vid högre intensitet hade en rikare och mer varierad bakterieflora, jämfört med dem som utförde övningarna vid lägre intensitet.

Magen mår bra av en rik bakterieflora

En god hälsa utgår från magen – och en frisk bakterieflora i magen har en central del i det.

Bakterierna i mag-tarmkanalen utgör cirka 1-2 kilo av kroppsvikten och är viktig för matsmältningen, maghälsan och vårt generella välbefinnande.