Det här är celiaki

Celiaki är en kronisk sjukdom där tunntarmens slemhinna och tarmludd tar skada av det glutenprotein som finns i vissa livsmedel. Det är samma sak som glutenintolerans men ska inte förväxlas med glutenallergi, som är en helt annan sak.


Gluten finns som glykoprotein i korn (hordein), vete (gliadin) och råg (sekalin). När en person med celiaki äter gluten skadas tarmluddet vilket leder till att kroppen inte kan ta till sig viktiga näringsämnen, vitaminer och mineraler. På sikt leder det till att personen som är drabbad får näringsbrist vilket kan leda till benskörhet och blodbrist. Celiaki finns även i en ovanlig form som drabbar huden, dermatitis herpetiformis. Symptomen är kliande blåsor som uppkommer på knän, armbågar och skinkor.

Många lever utan diagnos

Upp till tre procent av Sveriges befolkning beräknas ha celiaki. Många har inte fått sin diagnos ställd och idag tar det i genomsnitt tio år från första symptom till att man får sin diagnos. En av anledningarna till det är att det tyvärr råder viss kunskapsbrist om celiaki i vården. För den som misstänker symptom för celiaki kan det vara bra att läsa på om diagnosen innan det första läkarbesöket.

Vanligare bland kvinnor

Många autoimmuna sjukdomar är vanligare hos kvinnor än hos män och så är fallet även med celiaki. Om man lever med sköldkörtel-, lever- eller ledsjukdomar eller diabetes är det också vanligare att vara drabbad av celiaki.

Till viss del ärftlig

Celiaki kan uppkomma senare i livet men kan även vara ärftligt och finnas från födseln. Om man har släkt och familj med celiaki är risken att själv drabbas cirka 15 procent. Har man celiaki i familjen är det bra att resten av familjen blir undersökta för celiaki för att snabbare kunna ställa eller avfärda diagnos.

Symptom

Symptomen för celiaki är individuella och syns tydligast hos barn. Om du tror att du eller en familjemedlem har celiaki kan du titta efter dessa tecken. Kvarstår misstanke bör du ta kontakt med en läkare för att eventuellt starta en utredning.

Om man tror att man lider av celiaki ska man inte själv utesluta gluten ur kosten utan fortsätta äta gluten och söka vård för utredning. Detta på grund av att man måste ha ätit gluten de senaste veckorna för att provtagning för celiaki ska kunna ge utslag

  • Viktminskning (eller barn som inte följer tillväxtkurvan)
  • Diarré
  • Förstoppning
  • Magont
  • Dålig aptit
  • Känsla av trötthet och svaghet
  • Vitamin- och mineralbrist
  • Blodbrist
  • Infertilitet