Potentiellt vaccin mot magsår upptäcks

Forskare är nära att upptäcka ett nytt sätt att förhindra och behandla den bakterieinfektion som utlöser magkatarr och magsår. Om de lyckas med forskningen kan detta även resultera i ett vaccin mot infektionen.


För att kunna överleva i människans sura magsäcksmiljö klamrar sig bakterien ”Helicobacter pylori” sig fast vid vävnadceller i magsäcksväggens slemhinna. På så vis kan bland annat magsåg och magkatarr utvecklas och bli ett stort hinder för människor.

– Vi har nu upptäckt hur ett protein på bakteriens yta låser sig fast i molekyler som är vanliga på inflammerade celler i magsäckens slemhinna, vilket är ett specifikt och exceptionellt stark exempel på hur denna vidhäftning fungerar, säger Alexej Schmidt, forskare vid Institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeås universitet.

Det forskare nu har upptäckt är att ett protein på bakteriens yta, så kallad HopQ, binder till en speciell sorts molekyl på magsäckväggen, (CEACAM).

Dessa molekyler finns inte i frisk magsäcksvävnad utan bildas först när H.pylori-infektionen orsakar inflammation av magsäckens slemhinna.

Avslöjandet gjordes av en forskargrupp under ledning av professor Markus Gerhand vid Münchens tekniska universitet och Doktor Bernard Singer vid Duisburg-Essen universitetet.

– Upptäckten av den roll som HopQ-proteinet spelar när magsårsbakterien fäster sig på magsäcken får oss att tro att proteinet kan användas i behandlingar. Om bakteriens vidhäftningsförmåga skulle kunna förhindras genom en behandling där HopQ-protein ingår skulle vi kunna ersätta dagens antibiotikabehandlingar, säger Alexej Schmidt.

Forskarna undersöker nu om det går att framkalla immunitet mot HopQ-proteinet, vilket i så fall skulle kunna leda till utvecklandet av ett vaccin mot H-pylori-infektion.

Att stress skulle ge upphov till magsår är en total myt. Läs mer om det här.